ΕΔΗΚΑ Α.Ε.

Ισολογισμός 2012

Πρόσκληση Δ.Σ 2012

Ισολογισμός 2013

Πρόσκληση Δ.Σ 2013

Ισολογισμός 2014

Πρόσκληση Δ.Σ 2014

Πρόσκληση Δ.Σ 2015